Preskočit na obsah

Program rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2016 - 2020

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným dlhodobým cieľom strategického dokumentu je, aby sa MČ Bratislava - Nové Mesto stala atraktívnou mestskou časťou s kvalitnou verejnou infraštruktúrou a správou, s dostupnou vzdelávacou, sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, s kvalitným životným prostredím a zároveň športovým i oddychovým centrom Bratislavay s aktívnou účasťou obyvateľov na riadení rozvoja.
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Procurer: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • Procurer´s identification number: 00603317
 • Approving authority: Miestne zastupiteľstvo MČ BA - NOvé Mesto
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  24.07.2017
  Notice
  24.07.2017
  24.07.2017
  24.07.2017
  24.07.2017
  Decision from screening procedure
  31.08.2017