Preskočit na obsah

Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PRM“) je základným strategickým dokumentom podpory regionálneho rozvoja, ktorý určuje smer a línie rozvoja mesta. Hlavným cieľom dokumentu je spracovanie a aktualizácia analytickej časti PRM a identifikovanie a zadefinovanie vízie, oblasti rozvoja mesta a strategické ciele rozvoja mesta Tornaľa. Vízia rozvoja mesta: Rozvojom kultúrneho potenciálu, zvýšením kvality služieb a podporou podnikateľského prostredia zastaviť pokles počtu obyvateľov mesta a zvýšiť atraktivitu mesta pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Realizáciou ekologickej a sociálnej konverzie mesta zvýšiť odolnosť mesta voči klimatickým zmenám a zvýšiť citlivosť voči zraniteľným skupinám obyvateľov mesta.
 • Place of implementation: Lenka, Kečovo, Čoltovo, Tornaľa, Gemerská Panica, Otročok, Žiar, Hubovo, Včelince, Gemer, Stránska (okresy: Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca)
 • Competent authority: Okresný úrad Revúca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 40, 05001 Revúca
 • Procurer: Mesto Tornaľa, Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa
 • Procurer´s identification number: 00319091
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  24.10.2022
  Notice
  24.10.2022
  Decision from screening procedure
  28.11.2022
  Text of Strategy document
  24.10.2022