Program rozvoja mesta Košice 2015-2020

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rozvojový dokument mesta na ktorý sa prihliada pri plánovaní a realizovaní všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít na jeho území.
 • Place of implementation: Okres Košice I, Okres Košice IV, Okres Košice II, Okres Košice III (okresy: Košice IV, Košice II, Košice III)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Procurer: Mesto Košice
 • Procurer´s identification number: 00691135
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.