Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Je to strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni - Žilinský kraj, na vytýčené obdobie.
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Procurer: Okresný úrad Žilina, úsek OH
 • Procurer´s identification number: 00151866
 • Approving authority: Okresný úrad Žilina
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.