Preskočit na obsah

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: POH SR sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 - 2020 a jeho účelom je zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie pre oblasť odpadov.
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 42181810
 • Approving authority: Vláda Slovenskej republiky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  30.01.2015
  Notice
  30.01.2015

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  17.03.2015
  Information about Scope of Assessment
  17.03.2015

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  07.05.2015
  Elaborator of Environmental Impact Statement Ing. Ľubomír Ďuračka
  Text of Strategy document
  07.05.2015
  Text of Environmental Impact Statement
  07.05.2015
  Public hearing V kinosále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava 21.05.2015 o 09:00

  Final record

  Final record
  23.07.2015

  Approval procedure

  Text of approved document
  06.11.2015