Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Určenie smerovania odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie.
 • Place of implementation: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Procurer: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
 • Procurer´s identification number: 0
 • Approving authority: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.