Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom je určenie smerovania odpadového hospodárstva Prešovského kraja na vytýčené obdobie.
 • Place of implementation: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: KÚ ŽP Prešov
 • Procurer: OÚŽP Prešov
 • Procurer´s identification number: 37937944
 • Approving authority: KÚŽP v Prešove
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.