Preskočit na obsah

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Vzťahuje sa na celé územie Nitrianskeho kraja.
 • Place of implementation: Nitriansky Kraj
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Procurer: Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Procurer´s identification number: 00151866
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  28.04.2022
  Notice
  28.04.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  26.05.2022
  Information about Scope of Assessment
  26.05.2022