Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Kysucký triangel 2022+ (PHSR MKT 2022+)

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: PHSR MKT na roky 2022 + stanovuje vízie a strategické ciele, navrhuje konkrétne aktivity pre ich dosiahnutie, uvádza merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti: vzdelávania, kultúry, športu, voľného času a mládeže, sociálnych služieb a zdravotníctva, bývania a služieb občanom, bezpečnosti a poriadku, marketingu, cestovného ruchu a ekonomického rozvoja, dopravy a technickej infraštruktúry, životného prostredia a samosprávy. Na základe vytvoreného dokumentu je možné programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie obcí a budovať jeho kapacity pre absorpciu nových technológií, služieb a rôznych ponúk a príležitostí pre zvýšenie kvality života obyvateľov na území obcí združených v Mikroregióne Kysucký triangel.
 • Place of implementation: Čierne, Skalité, Svrčinovec, Oščadnica, Čadca (okres: Čadca)
 • Competent authority: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Procurer: Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, Čierne 189, 023 12 Čierne
 • Procurer´s identification number: 42059801
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  04.04.2023
  Notice
  04.04.2023
  Decision from screening procedure
  16.05.2023
  Text of Strategy document
  04.04.2023