Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Holíč 2023 – 2027 s platnosťou do roku 2030

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Strategický cieľ mesta je súhrn naplnených jednotlivých čiastkových priorít a opatrení, ktoré by mesto Holíč malo vykonať, aby dosiahlo stanovenú víziu. Strategickým cieľom mesta Holíč do roku 2027 s platnosťou do roku 2030 je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta, zvýšiť jeho atraktivitu a kvalitu života občanov mesta prostredníctvom priorít a opatrení zameraných na rozvoj technickej infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov, ekonomický a sociálny rozvoj, ochranu a budovanie životného prostredia a zvýšenie propagácie a informovanosti.
 • Place of implementation: Holíč (okres: Skalica)
 • Competent authority: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Procurer: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
 • Procurer´s identification number: 00309541
 • Approving authority: Mesto Holíč - mestské zastupiteľstvo
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  18.09.2023
  Notice
  18.09.2023
  18.09.2023
  Decision from screening procedure
  20.10.2023
  Text of Strategy document
  18.09.2023