Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru reagujúcich na univerzálne a špecifické výzvy, priority a potenciály jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov (SPR), území udržateľného mestského rozvoja (UMR) a miest a obcí v Banskobystrickom kraji. Adresnosť IÚS BBSK je podporená členením stratégie na špecifické stratégie pre SPR a UMR.
 • Place of implementation: Banskobystrický Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Procurer: Banskobystrický samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 37828100
 • Approving authority: Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja Rada partnerstva
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  11.05.2021
  Notice
  10.05.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  03.09.2021
  Information about Scope of Assessment
  03.09.2021

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  23.06.2022
  Elaborator of Environmental Impact Statement Enviconsult spol.. s r.o.
  Text of Strategy document
  22.06.2022
  Text of Environmental Impact Statement
  22.06.2022
  Public hearing úrad BBSK 25.07.2022 o 15:00

  Final record

  Final record
  08.09.2022