Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom spracovania dokumentu je na základe zhodnotenia územia stanoviť stratégiu a smery ďalšieho rozvoja územia s ohľadom na jeho udržateľnosť a komplexnosť. Zámerom je aj skvalitnenie a inovácia procesu strategického plánovania a manažmentu na území kraja, efektívne využitie potenciálu územia kraja a následne realizovanie strategických investícií.
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad ŽP Žilina
 • Procurer: Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 010 01 Žilina
 • Procurer´s identification number: 37808427
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  30.08.2021
  Notice
  30.08.2021