Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany na programové obdobie 2021-2026

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vytvorenie operatívnych cieľov a nástrojov, priorít a strategických cieľov pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho a regionálneho rozvoja a pre lepšie využitie potenciálu obce.
 • Place of implementation: Žitavany, Čaradice, Zlaté Moravce, Machulince, Topoľčianky, Obyce, Čierne Kľačany (okres: Zlaté Moravce)
 • Competent authority: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Procurer: Obec Žitavany
 • Procurer´s identification number: 50044559
 • Approving authority: Obecné zastupiteľstvo
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  21.12.2021
  Notice
  21.12.2021
  Decision from screening procedure
  07.02.2022