Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky 2022 - 2028 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z.z.)

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: PHRSR rieši rozvoj obce v súlade s jej špecifikami a požiadavkami modernej spoločnosti. Jeho realizácia môže významne prispieť k zvýšeniu prosperity územia. Dokument vyjadruje spoločnú víziu budúceho rozvoja obce založenú na výsledkoch strategického plánovania. Navrhované aktivity vychádzajú z miestnych podmienok a potrieb a smerujú k zlepšeniu kvality života v obci.
 • Place of implementation: Vysoká (okres: Sabinov)
 • Competent authority: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Procurer: Obec Vysoká
 • Procurer´s identification number: 00327999
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  06.10.2022
  Notice
  06.10.2022
  Text of Strategy document
  06.10.2022