Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Švedlár na roky 2023-2020

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom navrhovaného dokumentu je analýza súčasného stavu a potrieb obce Švedlár, definovanie vízie, cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. PHRSR stanovuje víziu, globálny cieľ, určuje hlavné smerovanie rozvoja obce v štyroch tematických prioritách (Služby občanom, Lokálna ekonomika a zamestnanosť, Zelenšia obec a energetika, Efektívnejšia a kvalitnejšia doprava), ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na kvalitu života obyvateľov obce Švedlár, navrhuje špecifické ciele a typy opatrení na naplnenie stanovených priorít. Dokument definuje merateľné indikátory na monitoring a zhodnotenie implementácie PHRSR.
 • Place of implementation: Henclová, Smolník, Smolnícka Huta, Nálepkovo, Stará Voda, Rudňany, Pača, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Poráč, Slovinky (okresy: Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava)
 • Competent authority: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Procurer: Obec Švedlár
 • Procurer´s identification number: 00329681
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  19.05.2023
  Notice
  19.05.2023
  Text of Strategy document
  19.05.2023