Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Základom stratégie rozvoja NSK je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru adresujúcich spoločné a špecifické potenciály a problémy jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí v Nitrianskom kraji. Stratégia má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, avšak obsahuje aj úroveň krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov. Kľúčom stratégie je integrácia opatrení naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov a riešenie problémov NSK ako celku, jeho strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí.
 • Place of implementation: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Procurer: Nitriansky samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 37861298
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  23.02.2021
  Notice
  23.02.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  23.03.2021
  Information about Scope of Assessment
  23.03.2021

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  11.01.2023
  Elaborator of Environmental Impact Statement SPU v Nitre, Centrum smart rozvoja miest a regiónov, STU v Bratislave
  Text of Strategy document
  11.01.2023
  11.01.2023
  11.01.2023
  11.01.2023
  Text of Environmental Impact Statement
  11.01.2023
  Public hearing SPU Nitra, Trieda Andreja Hlinku 2, Kongresová sála vo Výskumnom centre AgroBioTech 30.01.2023 o 13:00