Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta Nesvady na obdobie 7 rokov. Tento dokument je spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Tento dokument stanoví na základe vypracovávaných analýz optimálny návrh priorít, opatrení a aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života miestneho obyvateľstva a v programovom období 2021 – 2027 pozitívne ovplyvniť rozvoj mesta Nesvady.
 • Place of implementation: Bajč, Nové Zámky, Imeľ, Kolárovo, Komoča, Nesvady, Vrbová nad Váhom (okresy: Komárno, Nové Zámky)
 • Competent authority: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Procurer: Mesto Nesvady, Mestský úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
 • Procurer´s identification number: 00306606
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo Nesvady
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  21.02.2022
  Notice
  21.02.2022
  Decision from screening procedure
  13.05.2022
  Text of Strategy document
  21.02.2022