Program hospdárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom určenia rozvojovej stratégie je vytvorenie programovej štruktúry pre nové programovacie obdobie 2015 - 2022.
 • Place of implementation: Olešná, Klokočov (okres: Čadca)
 • Competent authority: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Procurer: Obec Olešná
 • Procurer´s identification number: 00314161
 • Approving authority: Obecné zatupiteľstvo
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.