Prívodné potrubie Slovianskych prameňov, odvodnenie pozemkov okolo miestnej účelovej komunikácie a prívod vody do areálu rybárstva Brčná

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.2 Intenzívny chov rýb 12.10 Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom je vybudovať nový zberný objekt záchytu prameňov pre Rybárstvo Brčná, taktiež vybudovať ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa (I. etapa), výstavba rozvodu vody a záchytov (II. etapa), pričom sa prihliada na dodržiavanie stanovených schválených regulatív pre dané územie, z požiadaviek na súčasnú modernú architektúru a zohľadňuje sa charakteristika okolia. Hlavnou činnosťou je produkcia a distribúcia rýb, taktiež sádkovanie rýb. Chov sa uskutočňuje v klasických zemných rybníčkoch na celkovej rozlohe 12 728 m2 vodnej plochy (vlastná produkcia ikier až po odchov rýb do požadovanej hmotnosti)
 • Place of implementation: Valča, Slovany (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Proponent: CENTRAL AGRO FOREST FINANCE, spol. s r.o., Rybníky 331, 038 43 Kláštor pod Znievom, v zastúpení PRIMA PROJEKT – SK s.r.o., Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina
 • Proponent´s identification number: 43884164
 • Permitting authority: Obec Slovany, stavebný úrad
  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  24.10.2019
  Text of Notice of change of proposed activity
  24.10.2019
  24.10.2019
  Decision before it enters into force
  13.12.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  16.01.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  07.02.2020