Preskočit na obsah

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBCHODNÉHO DOMU NA POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhované úpravy predmetných priestorov majú snahu ponúknuť riešenie na dlhodobé udržanie živého parteru a vyriešiť náplň zvyšných podlaží. Vytvoriť novú funkčnú prevádzkovú schému objektu ako celku jeho rekonštrukciou ako aj prístavbou. V objekte A je navrhnutých 29 bytov a 14 apartmánov. V tomto objekte sú navrhnuté 3- a 4-izbové byty. V objektoch B a C sú navrhnuté prevažne malometrážne 1- a 2-izbové byty a niekoľko viacmetrážnych 2- a 3-izbových bytov. Spolu tu je navrhnutých 41 bytov. Byty a apartmány majú navrhnuté loggie a terasy, v blokoch B a C majú niektoré byty predzáhradky.
 • Place of implementation: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Proponent: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
 • Proponent´s identification number: 31562817
 • Permitting authority: mesto Liptovský Mikuláš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  24.05.2022
  Notice of change of the proposed activity
  24.05.2022
  24.05.2022