Preskočit na obsah

Prístavba so zmenou dispozície zinkovne

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.2 Prevádzky na spracovanie železných kovov a) valcovne za tepla b) kovácske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje c) kovanie výbuchom d) prevádzky na nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov (pokovovanie) 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny zámeru navrhovanej činnosti je kompletná rekonštrukcia a modernizácia celého areálu žiarového zinkovania, t.j. zrušenie stávajúcej dosluhujúcej technológie, prestavba stávajúcich objektov a vybudovanie nového objektu s novou technológiou.
 • Place of implementation: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Elektrovod Slovakia s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
 • Proponent´s identification number: 31615317
 • Permitting authority: Mestský úrad Prievidza; SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  10.01.2023
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  10.01.2023
  10.01.2023
  10.01.2023

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  18.05.2023