Preskočit na obsah

Prístavba k skladovej hale č. 829

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: - je prístavba k existujúcemu objektu skladovej haly so súpisným číslom 829.
 • Place of implementation: Strečno (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Ľuboslav Janus, JANUS NÁPOJE, Záhradná 458/17 013 24 Strečno
 • Proponent´s identification number: 40434796
 • Permitting authority: Obec Strečno - stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  08.08.2022
  Notice of change of the proposed activity
  08.08.2022
  08.08.2022