Preskočit na obsah

Priemyselný park Michalovce

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.13 Projekty rozvoja priemyselných zón
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom je vybudovať v časti areálu bývalého MEZ-u nová priemyselný park.
 • Place of implementation: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Mesto Michalovce
 • Proponent´s identification number: 00325490
 • Permitting authority: OU Michalovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT s.r.o. Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  10.07.2002