Preskočit na obsah

Priemyselný park Kostolné Kračany

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženého zámeru činnosti je vybudovanie priemyselného parku v obci Kostolné Kračany ako novej priemyselno - skladovej zóny.
 • Place of implementation: Kostolné Kračany (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Proponent: obec Kostolné Kračany
 • Proponent´s identification number: 00305511
 • Permitting authority: ObÚ Kostolné Kračany
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by SIRECO spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  24.10.2003

  Fotografie