Preskočit na obsah

Priemyselný park Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.13 Projekty rozvoja priemyselných zón
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženého zámeru je zhodnotenie plochy v severozápadnej časti obce Horné Naštice.
 • Place of implementation: Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Mesto Bánovce nad Bebravou
 • Proponent´s identification number: 00310182
 • Permitting authority: Obec Horné Naštice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviconsult s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  28.05.2004

  Fotografie