Priemyselný a logistický areál Šašovské Podhradie

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
  • Zistovacie konanie

Base information