Preskočit na obsah

Priemyselný areál spoločnosti EDM s.r.o.

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba objektu výroby spoločnosti EDM, s.r.o., z dôvodu expanzie spoločnosti do nových priestorov nakoľko v existujúcej prevádzke už nie je možný ďalší rozvoj výroby z dôvodu naplnenia kapacity územia.
 • Place of implementation: Oravské Veselé (okres: Námestovo)
 • Competent authority: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Proponent: EMBLEM s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná
 • Proponent´s identification number: 46532447
 • Permitting authority: Obec Oravské Veselé
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.07.2021
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  02.07.2021
  02.07.2021
  02.07.2021
  02.07.2021
  Decision before it enters into force
  24.09.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  29.11.2021