Preskočit na obsah

Pri rybníku

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je vybudovať súbor objektov tvoriacich spoločne nový obytno-športový blok na vstupe do mestskej časti Devínska Nová Ves zo severovýchodu. Spoločne sa navrhuje v území postaviť 45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčná športová hala s príslušenstvom a ubytovaním s kapacitou 154 ľudí. Územie je doplnené verejnou zeleňou a detským ihriskom s vonkajšou voľnou športovou plochou a prvkami drobnej architektúry.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: RETEP Slovakia, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 35786281
 • Permitting authority: MČ BA - Devínska Nová Ves, OÚ BA OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  18.02.2019
  Preliminary environmental study worked out by ADD Piešťany, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  18.02.2019

  Other reasons for end of process

  Withdrawal of the draft
  29.03.2019