Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Base information