Preskočit na obsah

Prevádzka metrológie

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: - vytvorenie nových priestorov pre prevádzku metrológie, zároveň vytvoriť usporiadanú zónu pre parkovanie zamestnaneckých automobilov (nie pre verejnosť).
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina
 • Proponent´s identification number: 36442151
 • Permitting authority: Mesto Žilina - stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  05.05.2023
  Preliminary environmental study worked out by OPŽP SK, s. r. o. Horná Lehota 104 027 41 Oravský Podzámok
  Text of the preliminary environmental study
  05.05.2023
  05.05.2023
  05.05.2023
  Decision before it enters into force
  18.09.2023
  Appeal/Decomposition against decision
  19.10.2023