Preskočit na obsah

Prestavba bitúnka Revúca

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11. poľnohospodárska výroba a lesná výroba
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je prestavba stávajúceho bitúnku (toho času mimo prevádzky) na porážanie a spracovanie jatočných zvierat.
 • Place of implementation: Revúca (okres: Revúca)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Proponent: Marek Čupka, Revussova 1151/20, Revúca
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Ministerstvo životného prostredia
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by J. Pintér
  Právoplatné rozhodnutie