Preskočit na obsah

Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy 13.6 Dezinfekčné stanice (koľajiská) 13.8 Električkové dráhy, lanové dráhy a trolejbusové dráhy 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je výstavba a prevádzka predstaničného komplexu Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií , Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárs
 • Proponent: I.P.R.Slovakia s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35770431
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.03.2007
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET spol. s r.o., Bratislava

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  22.03.2007

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOJET, s.r.o. Bratislava

  Final record

  Legitimate Final record
  07.03.2005