Preskočit na obsah

Predajňa potravín LIDL Sereď

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákup širokého sortimentu potravín.
 • Place of implementation: Sereď (okres: Galanta)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: LIDL Slovenská republika v.o.s., Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35793783
 • Permitting authority: OU Galanta
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviconsult s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  20.12.2002