Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor NEW STEIN v Bratislave

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba obytného súboru s obchodnými a administratívnymi priestormi.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Ateliér Ivan KUBÍK, Bezručova 6, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47237899
 • Permitting authority: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  28.06.2013
  Preliminary environmental study worked out by ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
  Text of the preliminary environmental study
  25.06.2013

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  16.08.2013

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
  Text of Environmental Impact Statement
  04.10.2013
  04.10.2013

  Final record

  Legitimate Final record
  28.01.2014