Preskočit na obsah

Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Polyfunkčný súbor BCT3 obsahuje dva bytové domy a jednu administratívnu budovu.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: ZWIRN area s.r.o., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34 (predtým YIT SLOVAKIA a.s.)
 • Proponent´s identification number: 51811391
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  16.10.2018
  Preliminary environmental study worked out by VALERON Enviro Consulting s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  16.10.2018

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  21.05.2019

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement VALERON Enviro Consulting, s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  03.05.2019
  03.05.2019

  Final record

  Final record before it enters into force
  26.03.2020
  Legitimate Final record
  05.05.2020