Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Place of implementation: Bratislavský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: V.D.LAKE a.s.
 • Proponent´s identification number: 51772442
 • Permitting authority: M4 BA PEtržalka,OUZPBA
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Oľga Szabóová, Karadžičova 27, 811 008 Bratislava 1
  Text of the preliminary environmental study
  08.04.2021
  08.04.2021
  17.06.2021
  Decision before it enters into force
  27.07.2021
  Appeal/Decomposition against decision
  16.09.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  26.10.2021