Preskočit na obsah

Polyfunkčný dom Galantská cesta Dunajská Streda

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zabezpečenie požiadaviek občianskej vybavenosti.
 • Place of implementation: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Stavoinvesta DS, s.r.o., D. Streda
 • Proponent´s identification number: 31418775
 • Permitting authority: OU Dunajská Streda
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by SIRECO, s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  20.09.2002