Preskočit na obsah

Polyfunkčný bytový dom Záhradnícka ul., Bratislava - Ružinov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Novostavba s funkciou bývania a doplnkovej vybavenosti. Komplex je riešený hlavne na trvalé bývanie, so spoločenskými priestormi a občianskou vybavenosťou, poskytuje riešenie statickej dopravy v okolí.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: ZELENKA a.s., Pribylinská 12, 831 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 44134339
 • Permitting authority: MČ Bratislava - Ružinov, stavebný úrad
  Okresný úrad Bratislava, štátna vodná správa
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.01.2022
  Preliminary environmental study worked out by ENVING, s.r.o., Rakovčík 58, 089 01 Svidník
  Text of the preliminary environmental study
  12.01.2022
  20.07.2022