Preskočit na obsah

Polyfunkčný bytový dom Račianska

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie nového polyfunkčného domu s bytovou časťou pre cca 516 obyvateľov, s plochami administratívy a občianskej vybavenosti a príslušným parkovaním (497 parkovacích stojísk) .
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: M S arch, s.r.o., Bartókova 1, 811 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36812919
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  OÚ BA Bratislava, OSZP, oddelenie OP a VZ ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  25.02.2014
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  25.02.2014
  25.02.2014
  25.02.2014
  25.02.2014
  25.02.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  28.04.2014
  05.05.2014