Preskočit na obsah

Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie nových polyfunkčných objektov a budov obchodu, nerušivej výroby a služieb pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánové jednotky, plochy vyhradené pre obchod a služby a tiež pre výrobu s príslušným parkovaním a sadovými úpravami)
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: ELITE HOLDING, a. s., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35712902
 • Permitting authority: OU BA, MC BA - Ruzinov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.02.2019
  08.02.2019
  28.08.2019
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  08.02.2019
  08.02.2019
  Decision before it enters into force
  12.03.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  27.04.2020