Preskočit na obsah

Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Nakoľko stavba Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava prešla niekoľkými vývojovými fázami a počas nich sa zmenili vonkajšie podmienky najmä na trhu s nehnuteľnosťami, investor sa rozhodol pristúpiť k niektorým zmenám, ktoré požaduje nová situácia. Menia sa dispozície bytov a na základe týchto zmien sa menia aj dispozície Spodnej stavby.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Bratislavské podhradie, s. r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35835672
 • Permitting authority: MČ Bratislava Staré Mesto
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  01.10.2014
  01.10.2014
  01.10.2014
  Statement
  17.10.2014