Preskočit na obsah

Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Bratislava, objekty C0, C2, C34

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo výstavbe objektov C0, C2, C34, ktoré nadviažu na zástavbu Polyfunkčné stavby Twin City Komplexu a Polyfunkčný objekt Stanica Nivy s administratívnou vežou Nivy Tower.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Smart City Office s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50738429
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  07.05.2020
  Notice of change of the proposed activity
  07.05.2020
  Decision before it enters into force
  16.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  24.11.2020