Poľnohospodárska vinohradnícka usadlosť Svätý Jur - lokalita Korytá

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie poľnohospodársskej usadlosti, ktorá bude slúžiť na spracovanie hrozna z okolitých viníc, výrobu vína, jeho skladovanie a fľaškovanie
 • Place of implementation: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Competent authority: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Proponent: Ing. Michal Krajčovič,Matičná 588/23, 83103 Bratislava
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Stavebný úrad , Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.