Preskočit na obsah

Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je kontinuálne pokračovanie doterajšej ťažby na výhradnom ložisku Mútnik v tomto dobývacom priestore na základe nového POPD výhradného ložiska Mútnik hlbinným spôsobom na roky 2024 – 2053. Dobývací priestor Mútnik bol určený rozhodnutím Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů v Prahe zo dňa 15.11.1985 o ploche 925 700 m2. Banské dielo bude naďalej razené a dobývanie bude ťažené v určenej hranici pre Dobývací priestor Mútnik. Pre ťažbu, úpravu a prepravu vyťaženej suroviny budú naďalej používané schválené technologické postupy používané v súčasnosti a existujúce technické a technologické prostriedky. Vyťažená surovina sa bude naďalej upravovať mechanicky a to drvením, mletím a triedením za účelom získania potrebných zrnitostných frakcií. Separácia suroviny je zabezpečená ručným triedením ako prípadne aj gravitačnou a flotačnou technológiou v jestvujúcej úpravni.
 • Place of implementation: Hnúšťa (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Okresný úrad ŽP Rimavská Sobota
 • Proponent: Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.
 • Proponent´s identification number: 36034495
 • Permitting authority: Obvodný Banský úrad Košice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  24.05.2022
  Notice of change of the proposed activity
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  10.05.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022
  15.06.2022