Plnička plynov SIAD

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: V priestoroch firmy bude vybudovaná plnička základných technických plynov ako sú kyslík, dusík, argón, CO2, resp. ich zmesí do tlakových fliaš. Technické plyny sú určené predovšetkým na zváranie , potravinársky a zdravotnícky sektor. Plyny budú plnené priamo v areáli, alebo privezené z iných sesterských závodov SIAD. Tlakové fľaše budú skladované v určených prístreškoch areálu kde sa bude nachádzať aj administratívna budova, technické budovy, malá predajňa a 23 parkovacích miest pre zamestnancov a zákazníkov. Predajňa bude poskytovať predaj plynu aj v malých prenosných nádobách určených pre obyvateľov na domáce použitie.
 • Place of implementation: Bytča (okres: Bytča)
 • Competent authority: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Proponent: SIAD Slovakia, sro., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35746343
 • Permitting authority: Mesto Bytča- stavebný úrad
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Elaborator of Preliminary Environmental Study RNDr. Vladimír Žúbor EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, Bratislava
  Text of Preliminary Environmental Study
  15.06.2020
  15.06.2020
  15.06.2020
  15.06.2020
  11.08.2020
  11.08.2020
  Stay of proceedings
  11.08.2020