Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Field: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Base information