Preskočit na obsah

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Plán udržateľnej mobility špecifického polycentrického regiónu Vysoké Tatry má byť nástrojom na dosiahnutie integrovanej, udržateľnej, ekologickej a inteligentnej dopravnej obslužnosti špecifického subregiónu nachádzajúceho sa v národnom parku a s dominantným cestovným ruchom. Má posilniť úlohu verejnej dopravy pri dopravnej obsluhe Vysokých Tatier, najmä pre krátkodobých turistov, a navrhnúť spôsob radenia ponuky statickej dopravy vrátane podávania informácií o voľných kapacitách na parkoviskách s využitím moderných informačných technológií rešpektujúc únosnosť a limity využívania prostredia pre napĺňanie stratégie trvalej udržateľnosti.
 • Place of implementation: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad ŽP Prešov
 • Procurer: Prešovský samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 37870475
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  18.05.2023
  Notice
  10.05.2023