Preskočit na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Field: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Base information