Preskočit na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027 prostredníctvom textovej a tabuľkovej formy poskytne analýzu súčasného stavu, syntézu a návrhy riešenia problematiky verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Nitrianskom kraji
 • Place of implementation: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Procurer: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Procurer´s identification number: 00151866
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  21.10.2021
  Notice
  21.10.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  22.11.2021
  Information about Scope of Assessment
  22.11.2021