Preskočit na obsah

Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky predstavuje dokument vodného plánovania v oblasti ochrany pred povodňami a znižovania dôsledkov povodňového ohrozenia ako aj znižovania samotného povodňového rizika.Ciele strategického dokumentu sú zamerané na zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov povodní na: - ľudské zdravie, - životné prostredie, - kultúrne dedičstvo a - hospodársku činnosť v geografických oblastiach.
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd
 • Procurer´s identification number: 42181810
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  17.03.2023
  Notice
  17.03.2023

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  26.05.2023
  Information about Scope of Assessment
  26.05.2023